Bộ chơi golf mini chuyên dùng giải trí trong các sự kiện.mang lại sự thoải mái